slide 1 slide 2 slide 3

Vesti

Vojvodina: Subvencije za mlade poljoprivrednike eKapija: Kako do subvencija u poljoprivredi Uprava za agrarna plaćanja: Raspisan javni poziv za nabavku novog traktora - Srbija Raspisan konkurs za Investicije za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda Srbija Raspisan konkurs za Podršku mladima u ruralnim područjima Srbija Subvencije - Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava APVRaspisani su konkursi na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije za dodelu


Subvencije u poljoprivrediza izgradnju objekata, poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.Aktivni konkursi za subvencijeVojvodina

Subvencije za podršku mladima

Opremanje stočarskih farmi APV

Investicije u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje APV

Nabavka opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara APV

Sufinansiranje investicija u pčelarstvo APV

Nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru APV

Nabavka elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda APV


Srbija

Sufinansiranje nabavke novog traktora

Podrška mladim poljoprivrednicima

Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstvaKonkursi za subvencije u pripremiSrbija

Investicije u izgradnju i opremanje objekata u poljoprivredi

O subvencijama


NAŠE USLUGE


Mi smo konsultantska kuća SIM CERT doo sa sedištem u Kruševcu. Bavimo se poslovnim konsaltingom. Naši konsultanti pokrivaju teren cele Srbije. Prema dogovoru dolazimo kod klijenata u cilju pripreme za konkurisanje i podrške realizacije nakon dobijanja donacije.
NAŠA ULOGA JE DA OMOGUĆIMO KLIJENTIMA DA DOBIJU DONACIJE I REALIZUJU PROJEKTE. MI SE FINANSIRAMO SAMO OD USPEŠNIH PROJEKATA - PREKO ODOBRENOG IZNOSA ZA KONSULTANTSKE USLUGE KOJE SE TAKOĐE REFUNDIRAJU PREKO OVIH DONACIJA.

  • savetovanje za tumačenje uslova konkursa

  • savetovanje za povećanje stepena prolaznosti projekta

  • izrada biznis planova

  • podrška za postupak nabavke po uslovima konkursa

  • izrada prijave za konkurs i kompletiranje dokumentacije

  • savetovanje u cilju ispunjavanja administrativnih zahteva

  • izrada zahteva za isplatu, refundaciju sredstava

  • potvrđivanje dostizanja ciljeva usklađenosti sa standardima


IPARD II Program


IPARD II PROGRAM Evropske unije je Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i do EU i od strane R.Srbije. Po najavi je treba da počne sa primenom u jesen 2017. god., zbog izvesnog kašnjenja pripreme javnog sektora za vođenje programa – postupka upravljanja raspodelom i kontrolom donacija. Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zašite životne sredine, Uprave za agrarna plaćanja (www.uap.gov.rs). Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 229.970.558 Eur. U 2015 - 2016 god. će biti aktuelni sledeći pozivi za donacije: MERA 101: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Ukupan budžet je 101.386.667 Eur. MERA 103: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva. Ukupan budžet je 82.946.667 Eur. MERA 302: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. Ukupan budžet je 23.333.333 Eur. Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50-70% od vrednosti investicije. Donacije se daju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da potroši novac (sopstveni ili iz kredita) i da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac (prema prethodno potpisanim ugovorom sa donatorom). Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena Cilj donacija jeste da se unapredi poslovanje korisnika donacija u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne poljoprivredne proizvodnje / bezbednosti hrane. Visina donacija se u skladu sa različitim zahtevima konkretnih poziva kreće od; 10.000 Eur do 2.000.000 Eur, po korisniku – primaocu donacije.

Više informacija na našem sajtu posvećenom ovom programu dodele bespovratnih sredstava:

www.ipard.co.rs

O nama


“SIM CERT” d.o.o. je konsultantska kuća čiji zaposleni imaju iskustvo na preko 400 projekata iz oblasti implementacije standarda u oblasti bezbednosti hrane, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih, i najsloženijih EU projekata za razvoj preduzeća i drugih poslovnih sistema.
Naše konsultantske usluge se finansiraju isključivo iz uspešnih projekata, nakon odobravanja donacija.
Korisnike sa kojima ugovorimo konsultantske usluge detaljnije savetujemo dajući im konkretne informacije i pokrećemo pripreme za konkurisanje. Za više informacija možete da nas kontaktirate ili posetite naš sajt www.simcert.co.rs

Kontaktirajte nas

Na mapi je zelenom oznakom obeležena kancelarija naše firne SIM CERT na lokaciji u Novom Sadu.
Copyright © 2017 boris @ SIM CERT Ltd.