Skip to main content

ПОЉОПРИВРЕДА

Пројекат за конкурентну пољопривреду РС у сарадњи са Светском банком инвестиције за примарну пољопривредну производњу и диверзификацију дохотка у руралним подручјима. Субвенције за пољопривреду
(трајање пројекта je од 2020. до 2024. године)