Skip to main content

Прерада хране

Пројекат за конкурентну пољопривреду РС у сарадњи са Светском банком инвестиције у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности. Субвенције за прераду хране
(трајање пројекта je од 2020. до 2024. године)